HU


Családi birtok

Terület: 18200 m2
Vezető tervező: Herczeg Ágnes
Munkatársak: Kiss Tünde, Kesselyák Noémi

A tervezett birok egy háromgyermekes család házának környezetét foglalja magába. A hely sajátos hangulatát meghatározza a természeti-, táji környezete: kilátás a folyóra, annak völgyére és a túlpart hegyeire. A folyóterasztól a terep észak felé lejt. Ezen az átfordulási ponton áll a családi ház a közel 10 hektáros birtokon. A birtok átmenet a táj és a kert között. A ház szűkebb környezetében egy intenzíven művelt és használt kertet alakítottunk ki, amelyet egy extenzívebben művelt kert övez. Ezzel a birtok kapcsolatot teremt az épület és a táj között. A birtokon olyan tájelemeket emeltünk ki, vagy jelenítettünk meg, amelyek erre a tájra jellemzőek. A birtok egy része gyümölcsös és zöldségeskertként lett kialakítva, ahonnan a család szükségleteit részben biztosítani tudják. Ennek érdekében kisméretű, terméskőből épített támfalakkal gyepes gyümölcsös teraszokat alakítottunk ki.
A gyermekek számára külön játszó- és sportolásra alkalmas teret rendeztünk be, ahol megépült egy játszótorony babaházzal és egy kosárlabdapálya.
A növényalkalmazásnál főbb szempont volt a helyi adottságok (domborzat, talaj, mikroklíma stb.), botanikai sajátosságok és a fenntarthatóság figyelembevétele, továbbá az évszakok ritmusának hangsúlyozása. Törekedtünk a tájhoz és az otthon intimitásához illő növényeket választani. A rododendron kert esetén honosítási kísérletet valósítottunk meg.  A birtokon a különböző funkcióknak megfelelő, gépkocsival is járható utakat terveztünk, amelyek háromféle anyagból – terméskőből, stabilizált gyepből, fenyőkéregből - készültek az igénybevétel szerint. 

 

Pagony Iroda ©2020