HU


Természeti és táji örökségvédelmi tanulmány Bikfalvára

Helyszín: Bikfalva
Megbízó: Uzon község Önkormányzata
Vezető tervező: Herczeg Ágnes
Munkatársak: Borbáth Mónika, Kiss-Tikk Dóra, Kékesi Ágota, Szabó Ágnes, Madár Kinga
Társtervező: Mohácsi Katalin (okl. településmérnök), Várallyay Réka (művészettörténész)

A tanulmány célja, hogy komplex módon feltárja Bikfalva kül- és belterületének táji, természeti adottságait, táji kultúrtörténeti értékeit. Feltárásra kerülnek mindazok az adottságok, konfliktusok, amely a rendezési terv elkészítéséhez alátámasztó munkarészként, tájvédelemre alapuló turisztikai fejlesztési stratégia kidolgozásához szükségesek.
„Múltja nélkül lehetetlen megérteni egy tájnak, falunak, népnek jelenét.” (Szabó Pál)

Pagony Iroda ©2020